Murermester Jørgen Christiansen ApS i Lynge

Navnet er beskedent - men tag ikke fejl. Dette murer- og entreprenørfirma har en meget bred vifte af kompetencer inden for både murer-, kloak- og betonarbejde. Firmaet beskæftiger 8-10 medarbejdere og har netop ansat 3 lærlinge i starten af 2010, for at medvirke til murerfagets trivsel og for at stå stærkt til at byde ind på både fag- og hovedentrepriser. Virksomheden har endvidere et meget stækt lokal netværk til andre håndværksfirmaer, så opgaver inden for f.eks. tømrervirksomhed og el-arbejde let kan inddrages i en samlet tilbudsgivning.
Som en ekstra sikkerhed for private bygherrer er firmaet medlem af Dansk Byggeri og dermed dækket af Dansk Byg Garanti.

Firmaets indehaver – Jørgen Christiansen – har været autoriseret kloakmester siden 1973 og har bl.a. udført nyanlæg og renoveringsarbejde på kloak- og afløbsanlæg i Storkøbenhavn og Allerød kommune. Foruden høj kvalitet i arbejdet går virksomheden endvidere meget op i sikkerhed og sundhed for medarbejderne, og har fået godkendt deres APV screening af arbejdstilsynet i 2009 med den grønne Smiley til følge.

Som noget nyt kan man nu også tilbyde belægningsarbejde til gårdspladser og lignende.

 

Som inspiration kan nævnes at firmaet bl.a. har nedenstående kompetencer:

 

Murerarbejde:

 • Ændring, nyopførelse samt renovation
 • Tagarbejde
 • Ud- og indvendig pudsearbejde
 • Opsætning af fliser og klinker
 • Montering af letbeton og elementer.
 • Facaderenovering - herunder sandblæsning, pudsning og filsning
 • Facadeisolering
 • Betonrenovering
   

Kloakarbejde:

 • Etablering, renovering og vedligeholdelse af kloaksystemer
 • Mini-renseanlæg i det åbne land
 • Olie og fedtuskillere
 • Omfangsdræn og faskiner
 • Nedsivningsanlæg

 

Jord- og betonarbejde:

 • Gravearbejde inkl. planering
 • Etablering af mindre vejanlæg og parkeringspladser
 • Etablering af belægning (safalt - belægningssten)
 • Forureningsoprensning

 

Støttemure:

 • Nedrivning og nedbrydning
 • Etablering af fundament
 • Terrændæk og betongulve
 • Støbning af vægge og betondæk
 • Fundamentsfostærkning og understøbning
 • Betonrenovering

 

Endelig tager virksomheden aktivt del i Lynge ved at sponsere de lokale idrætsforeninger.

Murermester Jørgen Christiansen

Vrålyngen 6
3540 Lynge

 

Email: murer@post.tele.dk

Web: www.joergen-christiansen.dk

Tlf: 48 18 88 37
Mobil: 28 11 88 37

 

Klik på kortet for at se det i større format.


Virksomheden har rigtig mange kompetencer og et bredt samarbejde med andre lokale bygfirmaer

 

Her er firmaet igang med at etablere et fundament til en udbygning.

 

 

Website udviklet af Idé Tekst Reklame