Velkommen til Lynge

 

Indkøb dagligvarer
De største butikker i Lynge er koncentreret omkring Lynge Bytorv som du finder midt i byen på Hillerødvej.

Endvidere er der et mindre center ved posthuset – kaldet Lynghøj Centret.

 

Skole/idrætsfaciliteter

Skolen er placeret når du kører fra Lynge mod Allerød ad Lyngevej. Og bag skolen findes idrætsfaciliteter med hal og boldbaner.

Der er et meget aktivt idrætsliv i Lynge, som har deres egen hjemmeside, som du finder i underpunktet "nyttige henvisninger"

website udviklet af Idé Tekst Reklame